Resultater fra ESS

Del
Kontaktperson

Torben Fridberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 47 E-MAIL tf@sfi.dk

ESS data bliver brugt i mange sammenhænge og nævnes ofte i danske og udenlandske medier. Også mange studerende anvender ESS data i deres specialeopgaver eller andre opgaver. Endelig anvender forskere fra forskellige discipliner ESS data.

Publicering af resultater og evt. anden brug af ESS-data bedes venligst oplyst til den danske koordinator: Torben Fridberg tf@sfi.dk .

Download en oversigt over videnskabelige publiceringer, baseret på ESS-data af danske forskere. Denne liste omfatter arbejder, som er kommet til koordinatorens kendskab. 

Søg på ess.sfi.dk