Lige til at gå til

Databasen er lige til at gå til. Tabeller, grafer og simple analyser kan laves on-line, eller data kan downloades i det ønskede format til mere avancerede analyser.

Link til ESS-website og ESS-databasen
www.europeansocialsurvey.org 

Den europæiske samfundsundersøgelse

European Social Survey (ESS) - og på dansk Den europæiske samfundsundersøgelse - er en stor og ambitiøs fælleseuropæisk indsats for at tilvejebringe komparative kvalitetsdata, samle dem i en database og stille den tilrådighed for forskere, studerende og andre interesserede. 

Formålet med ESS er

  • At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger, værdier og adfærdsmønstre og belyse sammenhænge mellem disse og andre udviklingstræk i Europa.
  • At tilvejebringe data af høj kvalitet til internationale samfundsforskning og at sætte standarder for høj kvalitet samt forbedre kvaliteten af tværnationale surveyundersøgelser i Europa.
  • At stille data til rådighed, så det er nemt at gå til for alle.

Dataindsamling
ESS er siden 2002 blevet gennemført hvert andet år, med et fast grundmodul af basale spørgsmål og 2 eller 3 moduler med skiftende temaer.

Ny runde med dataindsamling
9. runde gennemføres i 2018/19. Dataindsamling finder sted i september-december 2018, og den endelige fælleseuropæiske datafil forventes frigivet i september 2019.
Den nye runde er i Danmark finansieret af Carlsbergfondet.

Et højtestimeret projekt
I 2005 blev ESS som det første samfundsvidenskabelige projekt tildelt Descartes-prisen for "excellence in scientific collaborative research". ESS er siden blevet udnævnt (igen som et af kun tre samfundsvidenskabelige projekter) til at kunne overgå til at være et European Research Infrastructure Consortium, ERIC, med start fra 2013/14.

Undersøgelsen er vokset
I første runde i 2002 deltog 22 lande. Dette tal steg til 25 lande i 2004 og 2006, 31 lande i 2008 og 30 lande i 2010 og 2012/13. Danmark har deltaget i alle runder undtagen 2016/17, da det ikke var muligt at få bevilget finansiering til deltagelse.

Søg på ess.sfi.dk