Adgang til data

Besøg ESS-website

På ESS' website kan man finde datamateriale samt forberedende arbejde til spørgsmål og metodeudvikling i forbindelse med ESS. Besøg websiden for ESS

Databasen er placeret hos NSD i Norge og er lige til at gå til. Tabeller, grafer og simple analyser kan laves on-line, eller data kan downloades i det ønskede format til mere avancerede analyser. Her findes også en omfattende dokumentation for de indsamlede data, herunder de danske spørgeskemaer mv.

Endvidere indeholder databasens hjemmeside en række faciliteter:

  • EduNet , som omfatter en række instruktioner og træningsmoduler som oplyser om hvorledes teoretiske spørgsmål kan analyseres ved hjælp af ESS data. Siden indeholder også instruktive videoer om hvordan man håndterer datasættene.
  • Bibliography Biliografien omfatter en international liste over publiceringer i videnskabelige tidsskrifter mv.
  • Multilevel Data en database med oplysninger på regionalt niveau og landeniveau, som kan indgå i
    multilevel analyser.

De danske ESS-data er  også tilgængelige på DDA, Dansk Data Arkiv. 

Søg på ess.sfi.dk