Hvilke data har ESS

Datakvalitet

Høj kvalitet kræver
at alle deltagende lande lever op til de samme centralt fastlagte høje krav om bl.a.: 

Stikprøve: Tilfældig stikprøve af bosiddende i landet over 15 år. Mindst 1500 gennemførte interviews i hvert land. 

Oversættelse: To uafhængige oversættelser + verifikation + pilotundersøgelse + test.

Interviewing: Besøgsinterview

Krav fastlægges/ overvåges af førende eksperter i Europa.

ESS-undersøgelsen gennemføres hvert andet år med et fast grundmodul af basale spørgsmål samt med 2 eller 3 skiftende temaer.

I grundmodulet indgår spørgsmål om:
Politiske holdninger og samfundsdeltagelse:
- tillid til samfundsinstitutioner
- politiske interesser og adfærd
- politisk orientering
- holdninger til centrale/decentrale poltiske niveauer
- valgdeltagelse

Værdier og livskvalitet:
- grundliggende moralske og sociale værdier
- social eksklusion
- nationale, etniske og religiøse tilhørsforhold
- oplevet diskrimination
- trivsel, tilfredshed, sundhed og tryghed

Socio-demokratiske baggrundvariable:
- demografi
- uddannnelse, arbejdstillling
- økonomi
- hustandssammensætning mv.


Moduler med skiftende temaer:
2018: Holdninger til voksende ulighed i samfundet. Holdninger til ideel alder for livsbegivenheder (gentagelse fra 2006).
2016: Holdninger til klimaforandringer og energiforsyning. Holdninger til sociale ydelser og velfærdsstaten (overvejende en gentagelse fra 2008)
2014: Holdninger til indvandring (gentagelse fra 2002), Helbred og livsstil
2012: Tilfredshed med liv og arbejde (gentagelse fra 2006), Demokratiets tilstand
2010: Tillid til retsvæsenet, Arbejde familie og velvære (gentagelse fra 2004)
2008: Holdninger til sociale ydelser og velfærdsstaten, Aldersdiskrimination,
2006: Ideel alder for livsbegivenheder, Tilfredshed med liv og arbejde
2004: Arbejde familie og velvære, Tillid til læger – alternativ medicin, Arbejdsdeling mænd kvinder
2002: Holdninger til indvandring, Deltagelse i civilsamfund mv. 

Søg på ess.sfi.dk