Resultater fra ESS

ESS data bliver brugt i mange sammenhænge og nævnes ofte i danske og udenlandske medier. Også mange studerende anvender ESS data i deres specialeopgaver eller andre opgaver. Endelig anvender forskere fra forskellige discipliner ESS data.

Publicering af resultater og evt. anden brug af ESS-data bedes venligst oplyst til den danske koordinator: Torben Fridberg tf@vive.dk .

Download en oversigt over videnskabelige publiceringer, baseret på ESS-data af danske forskere. Denne liste omfatter arbejder, som er kommet til koordinatorens kendskab. 

Kontaktperson

Torben Fridberg

Titel Seniorforsker
Telefon 33 48 08 47
E-mail tf@vive.dk
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Arbejder med Frivilligt arbejde, Teori og metode, Ældre, Social arv

Søg på ess.sfi.dk